› Kenniscentrum duurzaamheid Ridderkerk

omschrijving

Herbestemming voormalige school tot Participatie- en Kenniscentrum duurzaamheid

opdrachtgever

Gemeente Ridderkerk

locatie

Genestetstraat 2 Ridderkerk

ontwerp

2015 Wehrung-studioPAS Architecten

uitvoering

2016

De Gemeente Ridderkerk had het voornemen om op korte termijn een sociaalmaatschappelijk duurzaam participatiecentrum op te richten in het voormalige Da Vinci College gelegen aan de Genestetstraat 2 te Ridderkerk. Om de haalbaarheid van dit initiatief inzichtelijk te maken is aan ons gevraagd een verkenningsonderzoek te verrichten inclusief een exploitatieopzet. Het initiatief is mede tot stand gekomen door de “Werkgroep Genestetstraat” waarbij het voormalige schoolgebouw zal worden herstemd tot participatiecentrum en kenniscentrum duurzaamheid. Middels twee structuurontwerpen, “pop-up” en “permanent”, worden strategieën bepaald die inzage verschaffen om overwogen keuzes te kunnen maken tussen een tijdelijke of definitieve herbestemming. De pop-up variant is de minimale vertaling van het gewenste programma in het bestaande schoolgebouw, waarbij het ambitieniveau en de ingebruikname aanzienlijk lager zijn dan die van de permanente variant. De permanente variant betreft het volwaardig herbestemmen van het bestaande schoolgebouw tot maatschappelijk buurtcentrum/duurzaam participatiecentrum. Beide modellen zijnvervolgens verwerkt in een exploitatieoverzicht over een duur van 6 respectievelijk 12 jaar en voorzien van een meerjaren onderhoudsbegroting.