› Expertise


Het bureau werkt veelal zelfstandig en voert alle werkzaamheden in eigen beheer uit; ontwerp, bestek, aanbesteding van aannemerswerken, uitvoeringstekeningen, directievoering en esthetische begeleiding. Ons bureau is de specialist in 2D en 3D(BIM) technisch- en illustratief tekenwerk, visualisaties en animaties. Daarnaast bezit het bureau een netwerk van gespecialiseerde adviseurs waarmee optimaal aan de ontwikkeling van complexe opgaven kan worden gewerkt. Onze hoofdexpertise is als volgt onder te verdelen;
Recreatie- en sportaccomodaties
Een zwembad is een specifiek gebouw. Het behoort tot de zwaarst belaste gebouwsoorten op zowel bouwfysisch, mechanisch als energetisch gebied. Het ontwikkelen, realiseren c.q. renoveren van zwembaden vergt specifieke kennis en ervaring. Met name op dit gebied bezit Wehrung Architecten een uitgebreide expertise. In de sector zwembaden zijn de afgelopen 35 jaar meer dan 100 projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw als renovatie/innovatie. Een uitgebreide referentielijst willen wij op verzoek graag verstrekken. Binnen het bureau wordt in een hecht teamverband door ontwerpers en bouwkundigen alle voorkomende fasen in de ontwikkeling van een zwembad uitgewerkt en begeleid. Het ontwikkelingsproces van een gebouw wordt door het bureau gezien als een continu dialoog waarbij binnen een team de wensen van opdrachtgever/gebruiker en de kwaliteit van het gebouw voorop staan.
Bouwkundig advies
De woning- en kantoormarkt verandert. Van aanbod naar vraag waarbij het steeds meer aankomt op beleving, gevoel, duurzaamheid en kwaliteit. Woon- en werkvisies en woon- en werkconcepten moeten goed aansluiten op de wensen en leefstijlen van mensen. Wehrung is gespecialiseerd in het adviseren van particulieren en bedrijven bij het aankopen en/of verkopen van een woning of bedrijfspand. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een bouwkundig rapport, maar ook het verkennen van de (verbouw)mogelijkheden van het pand. Ook voor restauratie- en/of duurzaamheidprincipes, al dan niet met subsidieverstrekking, bieden wij een helpende hand. Ons bureau bespreekt met u uw wensen, de mogelijkheden van het pand en uw budget en kan vervolgens in eigen studio het ontwerp, de impressies, bestek, bouwkostenraming en bouwtekeningen verzorgen.
Architectuur
Mens en samenleving hebben ambities om hun omgeving te verbeteren en aan te passen aan veranderende wensen en omstandigheden. Onze studio heeft als doel om die ambities te vertalen in betekenisvolle, duurzame en dierbare ruimte. In onze ontwerpen creëren we waarde voor de toekomst: we brengen functie, omgeving, tijd, cultuur, techniek, economie en zeker ook wensen en reacties van mensen met en voor wie we gebouwen ontwerpen op creatieve wijze samen. Wehrung is meer dan eentraditioneel architectenbureau, een jong, dynamisch en breed georiënteerd architectonisch en bouwkundig bureau waarbij duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel is van het gehele ontwerpproces. Wij geven advies en sturing om uw wensen zichtbaar en reëel te maken.
Ontwikkelings- en herstructureringsadvies
Het karakteristieke Limburgse dorp of de authentieke wijk verandert mede door de demografische ontwikkelingen. Het is niet meer enkel de gemeente die bepaalt naar welke kant een dorp of wijk zich ontwikkelt; dorps- en wijkontwikkeling is een samenspel geworden. Om ervoor te zorgen dat ‘de spelers’ ook met een blik op de langere termijn aan het dorp of de wijk werken, is een (gedeelde) visie belangrijk. Een goede dorps- of wijkvisie geeft richting en inspireert. Het combineert een brede blik met een focus op de thema’s die dat nodig hebben. Het verbindt een langere termijn visie met een realiteit-check en een concreet handvat voor uitvoering van projecten. Een dorps- of wijkvisie kan door verschillende belanghebbenden opgesteld of opgestart worden, bijvoorbeeld door de corporatie, een gemeente of door bewoners. Het kan een document zijn dat vanuit één organisatie komt, maar de ervaring leert dat hij sterker én realistischer wordt wanneer de visie tot stand komt met meerdere partijen.