› Covid-19

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen van het kabinet inzake de bestrijding van het coronavirus willen wij bij deze vermelden dat Werhung de regels van het RIVM naleeft. Indien zich hier nieuwe ontwikkelingen voor doen zullen ook wij deze opvolgen. Vanaf 16 maart zullen, daar waar mogelijk, onze medewerkers van thuis uit werken. Wij hebben onze werkzaamheden en onze systemen zo ingericht dat wij onze werkzaamheden kunnen voortzetten. Toch zullen ook wij gehinderd worden en proberen wij de bereikbaarheid en/of vertraging tot een minimum te beperken. Voor eventuele overleggen en/of vergaderingen van niet dringende aard zijn wij eventueel bereikbaar op afstand (Skype, MS-teams, Starleaf).
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij wensen ook u succes en veel wijsheid deze memorabele periode.
Met vriendelijke groet namens het hele team van Wehrung Architecten
p.s. deze pagina zal bij nieuwe ontwikkelingen bijgewerkt worden.
KNOP1